Säljrekrytering

Bara de bästa kandidaterna ger toppresultat, nu för endast 75.000 kr!

Känner du igen dig i det här?
Den ökande konkurrensen bland företag har gjort att kunder blir allt mer kritiska och gallrar hårdare och blir mer selektiva. För mycket likartad information skapar skepticism. Bäraren av informationen värderas ofta högre är densamma vilket betyder att säljarnas beteende blir allt viktigare. Många  företagsledare och säljchefer tycker det är svårt att hitta rätt säljpersonal och att det ofta tar lång tid innan de kan börja fakturera företagets produkter och tjänster. Vår rekryteringsprocess slutar inte med att ni hittar en lämplig kandidat. Vi utbildar den nya säljaren och följer er sedan på vägen under tre månader. Det gör att vi kan garantera att er rekrytering leder till förbättrade säljresultat.

Säljrekrytering med 1 dag anpassad säljutbildning och 3 månader distanscoachning
– En sökprofil för tjänsten
– Annonsering via internet i 30-talet kanaler
– Hantering av alla ansökningar
– CV-sök i databaser/headhunting
– Gallring utifrån sökprofilen
– Personliga intervjuer med presumtiva kandidater
– Presentation av 2-5 slutkandidater
– Efter tillträde 1 dag anpassad säljutbildning
– Personlig säljbedömningsanalys
– Grit analys
– 3 månaders distanscoaching enl övk

Vad är kundnyttan med detta?
Rätt person i säljprocessen, professionell inskolning till en låg fast kostnad och snabbare lönsamhet.

Benea Säljrekrytering – vi kan rekrytera säljare och chefer! 

Leave a Comment