Vinna offentliga affärer

Vi har precis börjat samarbeta med www.Tendify.se. Tendify är experter på offentlig upphandling och anbud. Som alltid vill vi lyfta våra fantastiska leverantörer och det fina arbetet som de gör.