Många företag saknar kunskap inom sälj.

Många företag saknar kunskap inom sälj. Men på vilket sätt? Och hur kan kännedom inom området hjälpa ditt företag? I höst hålls flera kurser med fokus på just dessa frågor.

– Det är nu du kan rycka ifrån dina konkurrenter!

– Det finns fortfarande en bild av försäljning som något fristående från övrig verksamhet, men de företag som lyckas bäst är de som har en holistisk bild på försäljning.

Anmäl dig till kursen ”Försäljning för icke-säljare” här!bit.ly

”Kan vara helt avgörande”

Att förstå affären och vad som gör tjänster och produkter eftertraktade av kunden är vad försäljning handlar om.

– Alla direkta och indirekta kontakter med potentiella kunder påverkar kundens köpupplevelse. Det kan vara en serviceminded reparatör, en vänlig ton i samband med en fakturafråga eller ett samtal för att kolla att leveransen har gått bra. Försäljning handlar om allt detta, och i branscher med stor konkurrens kan en stark säljkultur, kundfokus, vara helt avgörande för framgång eller motgång.

Kunskap saknas

Det finns en väldigt stor okunskap kring sälj.

– Många företag saknar idag den kunskap som behövs. Det är viktigt att förstå att alla, indirekt eller direkt, är säljare i ett företag. Tyvärr har många ledningsgrupper och styrelser stor okunskap kring försäljning, säger han.

Det finns stora vinster att göra genom att utbilda sig. – Företag behöver förstå sina kunder ännu bättre. Vad är kundernas mål, utmaningar och möjligheter? Att bygga kundinsikt är alltid lönsamt. Ett vanligt misstag är att inte utnyttja att alla i företaget är med och påverkar försäljningen med hjälp av attityd, kunskap och relationer. Det finns en dold potential i de flesta företag.

Läs mer om kursen ”Försäljning för icke-säljare” här!bit.ly

Rätt tid att satsa

2020 har varit ett tufft år. Coronakrisen har tvingat många företag att göra stora omställningar för att över huvud taget klara sig

– Det är nu du kan rycka ifrån konkurrenter och visa ”vi tror på dig kära medarbetare”

– I bra tider bör man satsa på utbildning. I tuffar tider måste man göra det..

Vill du ha hjälp att rekrytera säljare? Kontakta oss!

Leave a Comment