När konjunkturen är osäker efterfrågar företagen en flexibel lösning och väljer ofta att hyra in personal via bemanningsbolag istället för att anställa. Det har inte varit alldeles vanligt inom sälj och marknad. Kunskapen om att det går att hyra in säljare och marknadsförare har helt enkelt varit låg.

Benea hyr i dag i första hand ut innesäljare, men kan även hyra ut ett Account Managers och försäljningschefer om så skulle behövas. Skälen till att ta in tillfällig personal är flera. I bland har man en produkt eller tjänst som man vill testa, och tar därför in tillfällig kompetens. Det kan också handla om ett vikariat för en föräldraledig person. Många gånger ser man en framtida möjlighet att anställa personal, men börjar med att hyra in.

När det gäller försäljningschefer eller marknadschefer handlar det ofta om interimslösningar. Någon har slutat och efterträdaren har inte hunnit komma på plats.

Mest ökar efterfrågan inom account och key account managers. Och det är en ganska dramatisk ökning. Många företag börjar första att de faktiskt kan hyra in. Och att potentiella medarbetare har förstått att ett jobb som inhyrd i väldigt stor utsträckning leder till en anställning på det företag de är inhyrda till.

Under Corona/Covid-10 har fler företag börjat efterfråga mer flexibla lösningar inom sälj och marknad. Så det är rätt i tiden att också börja med uthyrning och bemanning av säljare.

örsäljning har blivit ett allt mer komplext yrke. Då kan en sex månaders provanställning vara för kort tid för att bedöma om en person är rätt för jobbet. Vi har flera uppdragsgivare som i stället valt att hyra in säljare under kanske nio månader, med ambitionen att sedan anställa personen. Troligen kommer det bli vanligare.

Efterfrågan finns. Utmaningen blir att hitta duktiga kandidater som tycker att det här är ett bra alternativ. Det är upp till oss att göra jobbet attraktivt. Benea kommer bland annat erbjuda alla våra konsulter säljträning och utbildning.

Det finns en ökad efterfrågan på alla nivåer, från juniora telemarketingsäljare till mer kvalificerade säljare med specialistkompetens. Det finns även intresse för att hyra in ledare till säljteam. När det gäller säljchefer frågar man snarare efter hjälp att rekrytera. Utmaningen är att det finns viss kandidatbrist. Men kanske är just kandidatbristen en av anledningarna till att förfrågningarna till bemannings- och rekryteringsföretagen ökar.