Rekrytera Key Account Manager med Benea

SD3 Tech i Stockholm rekryterar Key Account Manager

SD3 Tech i Stockholm har rekryterat Anna Persson som Key Account Manager. Han kommer närmast från befattningen som affärsområdeschef och har lång erfarenhet av försäljning, kundvård och affärsutveckling.

Nu förstärker SD3 Tech sin affärsutvecklingsavdelning med en Key Account Manager som kommer att ansvara för betydande kunder samt vidareutveckla ett nytt totalkostnadskoncept. SD3 Tech har genom eForce, där SD3 Tech är en av 5 partners, utvecklat ett nytt koncept som man löpande testar av mot sina beställare. Upplägget är utifrån ett totalkostnadskoncept. Detta bygger i stora drag på att flytta blicken från transportkostnader till totalkostnader.- Här har vi under året skapat ett försprång då vi har sett att branschen som helhet, i synnerhet mot IT och Tech är eftersatt, säger Per Svensson, VD på SD3 Tech. Nyligen har SD3 Tech tecknat nationella flerårsavtal med bland andra Apple och Microsoft. Dessa omfattande IT-uppdrag kommer att utföras av SD3 Tech gemensamt, med hjälp av ytterligare ett antal kompetenta partners spridda över landet. SD3 Tech kommer att agera huvudman för dessa beställningar, vilket i praktiken innebär att kontaktytan koncentreras till SD3 Tech och ger i sin tur avsevärda förenklingar för kunden. För att kunna utföra uppdragen som huvudman rekryterar SD3 Tech en Key Account Manager i Anna Persson. Anna har en licentiat examen i industriell ekonomi och juridik och kommer närmast från en befattning som affärsområdeschef.

I sin nya tjänst på SD3 Tech skall Annase över de IT-processerna och få uppläggen att fungera bättre för kunderna. Syftet är att få förbättrade totalkostnader, alltså sänka dessa totalt sett. Fokus ligger på att trimma processerna så att så lite onödigt arbete som möjligt utförs, att minska ledtider och kapitalbindning samt öka resursutnyttjandet.- Vi ser fram emot att Annaskall påbörja sin tjänst hos oss och med hennes bakgrund är förhoppningen att samarbetet och relationen med våra befintliga kunder kommer att vässas och fungera ännu bättre och att även nya kunder får upp ögonen för vårt smått unika upplägg, säger Per Svensson.

Leave a Comment