Specialister på säljrekrytering

Rekrytera Säljare

Vi hjälper dig med kompetensbaserad rekrytering med långsiktighet och objektivitet i fokus

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

 

Rätt person på rätt plats är lättare sagt än gjort. Hur väger man formell kompetens mot tex lång branscherfarenhet? Hur viktiga är personliga egenskaper? Vilka tester är mest pålitliga? Just nu står vi inför ett skifte där alltmer i samhället håller på att automatiseras och digitaliseras. Vilka kompetenser behövs för att rusta och stärka din organisation inför denna förändring? Behöver den befintliga gruppen kompletteras när det är dags att rekrytera?

Rekrytera rätt inom sälj, marknad, försäljning och marknadsföring

Vi tror på ett arbetssätt där testerna är en del av helheten som hjälper oss att göra mer objektiva bedömningar. CV granskning i all ära men våra kandidater är betydligt mer komplexa än vad som framgår i ett CV.

Vårt arbetssätt är kvalitetssäkrat och bygger på vetenskaplighet och följer de kvalitetsmått som finns i branschen – ISO 10667 (Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften).

 

Specialister på säljrekrytering

Beneas rekryteringskonsulter har lång erfarenhet och är experter på rekrytering inom sälj, marknad och tech. Vi tillämpar alltid vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Personlig kontakt med ett stort nätverk

Våra rekryteringskonsulter har ett stort nätverk och får dessutom stöd av Benea Consultings researchers som dagligen har kontakt och träffar kvalificerade kandidater.

Branschunika tester av rekrytera säljare och marknad

Hög kvalitet är ledordet i alla våra rekryteringsprocesser. Förutom tester som mäter personliga egenskaper har vi på Benea Consulting utvecklat ett testbatteri som mäter nivån på kunskaper inom försäljning och marknad.

Försäljningschefsrekrytering

Vid chefsrekrytering utökas ovanstående process även med bakgrundskontroll av slutkandidater, som innehåller kontroll av personalia, säljerfarenhet, juridiska spörsmål och CV-verifiering. När vi har hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi också säkerställa att den nyrekryterade får de bästa förutsättningarna att lyckas och erbjuder därför tre timmars onboarding.

 

Marknadens första situationsanpassade test för säljare

Vi på Benea Consulting ser tester som ett bra verktyg för att göra mer objektiva bedömningar och som ett viktigt komplement till kandidatens CV. Vi använder personlighetstest, färdighetstest, ibland rena kunskapstest och säljare i rätt mix beroende på process och roll. Personlighetsformulären ger oss en bild av hur väl de personliga egenskaperna matchar kravprofilen och de logiska testerna ger oss framförallt en indikation kring kandidatens förmåga att se samband och att lära sig nya saker snabbt.

En nyhet i vårt testbatteri som vi är ensamma om att kunna erbjuda marknaden är våra situationsanpassade för säljare och marknad. Dessa tester finns i dagsläget för tre roller inom säljområdet: CSO/försäljningschef, controller och redovisningssäljare. Testerna baseras på 20 scenariofrågor där man får olika alternativ till hur man skulle agera i den specifika situationen. Resultaten ger oss ytterligare information om hur de sökande förmodligen skulle agerar i sina yrkesroller.

Vi gör samtliga tester tidigt i urvalsprocessen för att du som kund så snart som möjligt ska få en så komplett bild som möjligt av kandidaterna. Detta för att göra det lättare för dig att avgöra vilka du vill träffa. Det råder stor brist på säljare på arbetsmarknaden just nu, framförallt inom redovisning. Därför är det avgörande att processen blir så effektiv och snabb som möjligt.

 

Leave a Comment