Unga säljare sökes!

Säljare är det yrke som svenska arbetsgivare har svårast att rekrytera till, och allra svårast är det att attrahera unga. Om inget görs riskerar företagen att hamna i stora problem. Redan i dag hindras många från att expandera, på grund av bristen på säljare.

Det råder brist på säljare i Sverige. I Manpower Groups senaste rapport om bristyrken toppar säljare listan över yrken det är svårast att rekrytera till. Under samtliga de elva år som undersökningen genomförts har säljare funnits bland de tre vanligaste bristyrkena.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen länge flaggat för att det kommer att vara fortsatt svårt att rekrytera kvalificerade säljare tio år fram i tiden.

Även Svenskt Näringsliv kartlägger med jämna mellanrum svenska arbetsgivares erfarenheter av rekrytering. Den senaste undersökningen publicerades i våras. Att hitta medarbetare med rätt kompetens är en utmaning för många företag. 60 procent av dem som har försökt rekrytera säger att det har varit svårt eller mycket svårt, och säljare är den yrkesgrupp som flest har angett.

För Säljarens räkning har Svenskt Näringsliv tagit fram uppgifter om vad de arbetsgivare som har svårt att rekrytera just säljare säger att det får för konsekvenser för verksamheten.

Närmare hälften av företagen, 44 procent, säger att de inte har kunnat expandera som planerat. Det kan jämföras med 27 procent bland samtliga företag som haft svårt att rekrytera, oavsett yrkesgrupp.

– Det är en väldigt påtaglig effekt att bristen på säljare hindrar företagen från att växa. Jag blev kanske inte förvånad, men var ändå inte beredd på att skillnaden skulle vara så stor, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert och ansvarig för Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

Ett sätt att hantera bristen vore att locka fler unga att välja en säljkarriär. Men utsikterna för att lyckas med det ser inte så goda ut – om inget görs.

En färsk undersökning som Prosales har gjort på uppdrag av rekryteringsföretaget SalesOnly visar att de föreställningar som unga, 18–25 år, har om yrket stämmer dåligt med vad de önskar sig av arbetslivet.

– Det som var mest överraskande är hur högt de värdesätter trygghet i sin anställning. Ett fast jobb rankas allra högst, och det tror de är svårt att få som säljare, säger Ulrica Ekeroth, vd för SalesOnly.

Att hjälpa andra är också viktigt för de unga, liksom att kunna göra skillnad i världen, men de ser inte heller att den möjligheten ges i säljyrket.

När 18–25-åringarna får associera fritt kring yrket visar det sig att det är business to consumer-försäljning de flesta tänker på. De tror också att utbildningskraven är låga. En av fem tror inte ens att en gymnasieutbildning är nödvändig. Bara 5 procent tror att det krävs utbildning på högskolenivå.

De tror också att det är lätt att hitta ett jobb inom försäljning. Det kan förstås ses som positivt, men kan även tyda på att de tycker att yrket har låg status, enligt rapportförfattarna.

Den stora svårigheten att rekrytera säljare beror egentligen inte på att det råder brist på kompetent arbetskraft. Det handlar snarare om ett matchningsproblem, tror Ulrica Ekeroth. Att unga har en skev bild av yrket är i det sammanhanget ett mindre problem. Den stora utmaningen är att få arbetsgivarna att förstå vad som krävs för att både locka och behålla nästa generation medarbetare.

– Employer branding blir allt viktigare. Och då handlar det inte om att bara formulera om jobbannonserna, utan att se över hela erbjudandet. Det gäller att våga tänka nytt, yrkesroller behöver inte se ut som de alltid har gjort. Det här är en jätteutmaning för väldigt många företag.

Att locka fler unga till yrket är viktigt inte bara för att fylla tomma luckor, utan för att unga har erfarenheter som företagen behöver.

– Vårt köpbeteende har förändrats dramatiskt på kort tid, i och med all ny teknik, och det förändrar samtidigt förutsättningarna för försäljning. För unga är den nya digitala världen en självklarhet, de har vuxit upp i den. Vi måste dra nytta av den erfarenheten. Annars är vi rökta.

Denna artikel publicerades 2016 på Säljarnas som ger ut tidningen Sälj! Ett måste för alla i branschen.

Leave a Comment