Framgångsrika förhandlingar

Till hösten kör IHM igång sin kurs om framgångsrik förhandling som tar avstamp i den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling.

Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.

  • Du får förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel
  • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.
  • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig.
  • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapa värde för alla parter.

Just nu får du 10 % rabatt.

Benea har mer än 10 års erfarenhet av att rekrytera och headhunta säljare i Stockholm så har vi lärt oss att identifiera vad som utmärker de bästa individerna med rätt drivkraft, erfarenhet och personlighet som kommer prestera på topp för våra samarbetspartners.